"Mandarinskink"
Eumeces schneideri (Novoeumeces schneideri)

Internationella namn:
Schneider's Skink

Latinskt namn:
Eumeces schneideri (Novoeumeces schneideri)

Familj:
Scincidae

Ursprung:
Norra Afrika till centrala Asien

Längd:
Upp till 47 cm
Mandarinskinken är en av de vackraste skinkarna i världen. Dess blågröna och orange teckning
har gjort den väldigt populär hos reptilentusiaster. De flesta mandarinskinkarna blir väldigt tama
om man handskas med dem regelbundet. Man bör dock inte låta barn handskas med dem utan
en vuxen närvarande, en irriterad skink kan bitas mycket hårt.

Utseende
Blå-grön grundfärg med orange prickar och beige undersida. Hanen är skarpare i färgerna än honan,
annars finns ingen direkt yttre könsskillnad. Mandarinskinken har en ormliknande kropp med korta,
kraftiga ben. Den kan bli upp till 47 cm, men en total längd på ca 40 cm är dock vanligast.

Föda
Mandarinskinken äter frukt, grönsaker, insekter och kött (vår har dock aldrig accepterat annat än
insekter). En varierad kost bestående av syrsor, mjölmask, zophobas och daggmask, plus tillskott av
frukt och grönt rekommenderas. Förslag på grönsaker och frukt är t ex kål, sallad, morötter, squash
och bär. Glöm ej tillskott av vitaminer och kalk (t ex Reptivite) som pudras på fodret. Skinken skall
även ha tillgång till en skål med färskt vatten.

Terrariet
Terrariet bör vara på 70-100 liter med stor bottenyta. Bottensubstratet kan bestå av ett 5-10 cm
tjockt lager av fin sand eller reptilbark. Skinken tycker om att gräva och därför tycker jag att den
ska ha möjlighet att göra det. Dagstemperaturen skall ligga mellan 25-30o och nattemperaturen
mellan 18-24o. Skinken bör ha tillgång till en solplats (m h a en spotlight) som håller en temperatur
på 30-35o. Spraya terrariet lätt med blomspruta varje morgon.

Alla skinkar kräver UV-ljus för att hållas vid god hälsa.
UV-ljus rekommenderas 12-14 timmar per dygn.

Beteende och förökning
Mandarinskinken trivs bäst ensam, såvida man inte tänkt ägna sig åt avel. Större delen av dygnet
tillbringar skinken nedgrävd i sanden, men den kommer fram då och då för att sola sig. Hanen upp-
vaktar honan genom att förfölja henne och slicka hennes kloak, han försöker därefter bita sig fast i
honans nacke för att sedan fullborda parningen. Fem till sex veckor efter parningen blir honan rastlös

och börjar leta efter en lämplig plats att lägga sina ägg. Hon lägger 3-20 ovala vita ägg på en fuktig plats. Därefter lägger hon sin kropp runt äggen och stannar vid dem i 8-9 veckor tills de kläcks. Vid kläckning i fångenskap flyttas äggen lämpligtvis till en äggkläckare.

Copyright ©2001 by Camilla Rehn